<!-- adelajda tru¶cińska, adelajda pooey, adelka pooey --> <h1><a href="http://adelka-pooey.yoyo.pl/">Instrukcja obsługi do Adelki. Rady i fakty. // adelajda pooey</a> </h1> <p>Instrukcja obsługi do Adelki. Rady i fakty. // adelajda pooey</p> adelajda tru¶cińska, adelajda pooey, adelka pooey<br> <a href="http://www.fuks.pl">Darmowe aliasy www Fuks.pl</a>